10 prosent av årlig overskudd doneres til veldedige organisasjoner

Bedriftsfadder

Hva gir Verktøyskuret.no til samfunnet? 

Verktøyskuret AS vil hvert år donere ca 10% av overskuddet til veldedige organisasjoner. 2022 og 2023 ble år med underskudd som følge av alle innkjøp og investeringer som ble gjort. På tross av underskuddet valgte vi allikevel å gi 30 000,- som en velfortjent julegave til både Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Ved å holde så lave priser som vi gjør, vil vi allikevel klare å levere overskudd hvert år fremover ettersom Verktøyskuret ikke har lønnskostnader og eller gir ut utbytte til eiere.

 

 

En av våre grunnverdier er omsorg

Vi gleder oss til å bidra mer i årene som kommer. 

 

 

 

Utklipp fra Dagens Næringsliv og Aftenposten 13 desember 2023

Utklipp fra Dagens Næringsliv og Aftenposten 13 desember 2023

Redd Barna takker sine samarbeidspartnere. Vi i Verktøyskuret (markert i grønt) er stolte givere :)