10 prosent av årlig overskudd doneres til veldedige organisasjoner

Bedriftsfadder

Litt om...

Hva gir Verktøyskuret.no til samfunnet? 

Verktøyskuret AS vil hvert år donere 10% av overskuddet til veldedige organisasjoner. 2022 ble et år med underskudd som følge av alle innkjøp og investeringer som ble gjort. På tross av dette kunne vi allikevel donere penger og gi en velfortjent julegave til både Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Selv ved å holde så lave priser som vi gjør, vil vi allikevel klare å levere overskudd hvert år fremover ettersom selskapet ikke har ansatte.

 

 

 

Visste du at?

Hver gang du leier av Verktøyskuret.no gir du noe til veldedige formål!