Hvorfor tar Verktøyskuret så høy pant (50 kroner) på emballasje til deres salgsprodukter?

Miljøfokus

En av kjerneverdiene til Verktøyskuret er miljøbevisthet. Å gjøre verktøy og utstyr tilgjengelig for flere kan medvirke til at færre kjøper et produkt som  sjelden brukes. Dette fører til mindre produserte produkter og igjen lavere klimautslipp. På samme måte ønsker også å gjenbruke embalasje som normalt sett anses som "engangs". Med pant på 50,- NOK sørger vi for å få tilbake de aller fleste embalasjene til produkter vi selger. Dette gjør vi til tross for at det tid og kostnadsmessig vil være mer gunstig å bruke engangsemballasje. Dette er et av våre flere tiltak for miljøet. 

Unntaket her er embalasje til verneutstyr som av hygieniske årsaker er slik det fremstår fra leverandør. Her ber vi om at kunder resirkulerer emballasjen. 

Ved å bruke og returnere emballasje fra Verktøyskuret.no er du med på å redusere klimautslippet!