Airthings

Beholdning: Dette produktet er standard på følgende lokasjoner: Høvik

Ved leie over 3 uker, send oss en epost for å få spesialpriser. 

 

Airthings Pro- Elma Radondetektor med logging

Elma Radondetektor Pro er favoritten blant profesjonelle bygnings sakkyndige, inneklimakonsulenter og andre som arbeider profesjonelt med dokumentasjon, forebyggelse og sikring mot radon. Elma Radon Pro er fullt AARST-NRPP sertifisert til det profesjonelle marked. Elma Radon Pro er, utover alfa spektrometer diffusjonskammer til radonmåling, utstyrt med sensorer til fukt, temperatur og barometertrykk for en komplett inneklimamåling. Elma Radondetektor Pro kan logge målte verdier og lagrede verdier kan evalueres direkte på Smartphone eller Tablet med Android og iOS og analyseres i dybden med den medfølgende CRA PC programvaren. Instrumentet kan monteres på standard kamerastativ for korrekt plassering midt i rommet og sikres med en standard Kensington lås. Radondetektoren bare plasseres i det rommet som skal måles i og langtids- og korttids gjennomsnitt logges i instrumentet. Med profesjonell rapportprogramvare som kan anvendes til dokumentasjon og analyse. F.eks. kan radonnivåer rapporteres i arbeidstiden hvor ventilasjonen er på, det kan være utslagsgivende for om det skal iverksettes radonforebyggende tiltak og utbedringer av bygninger eller om ventilasjonen bare skal slås på en stund før ansatte kommer. Radon Stråling måles i Bq/m3 og helsetilsynet og bygningsloven anbefaler at enkle radon forebyggende tiltak iverksettes på nivåer over 100 Bq/m3. Ved nivåer over 200 Bq/m3 bør det iverksettes mer gjennomgripende tiltak. Instrumentet leveres klar til bruk med batterier, brukerveiledning, programvare på USB pinne, USB kabel og robust koffert.

Se mer som dette
Sjekk tilgjengelighet! Velg tid og sted.

Profesjonell Radon-måler

99,00 kr/per 24 timer

Leveres i koffert

Leveres i koffert

Stabil og foret koffert beskytter enheten mot støt og slag under transport.