Veggfeste

Enkelt veggfeste til Zarges rullestillas. Med dette kan en justere avstanden til vegg samt forankre stillaset. Anbefaler ett feste per stillas. 

Sjekk tilgjengelighet! Velg tid og sted.

Veggfeste

kr 49,00/per 24 timer